Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Engelska F-3

Skapad 2019-02-28 19:24 i Skarpatorpsskolan Stockholm Grundskolor
Gemensam matris i Engelska gr Skarpatorpsskolan F-3
Grundskola F – 3 Engelska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Godtagbara kunskaper i åk 3
Ny nivå
Förstå och tolka
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter
Jag förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt
Jag förstår när någon talar sakta och tydligt, använder ett enkelt språk inom ett ämne du känner igen
Jag förstår enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller har varit med om
Jag förstår enkla berättelser och texter som handlar om något bekant ämne
Kommunicera
Tala så att andra förstår. Ställa frågor och svara på frågor
Jag säger enkla ord och meningar genom att härma
Jag använder enkla ord och meningar som man övat in
Jag använder med ett enkelt språk kända ord, fraser och meningar
Jag använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap. Kan även delta i enkla samtal om vardagliga och bekanta ämnen
Kommunicera
Skriva så andra förstår
Jag skriver av enkla ord
Jag skriver enkla ord och meningar med stöd
Jag skriver enkla ord och meningar på egen hand
Jag skriver mycket enkla texter på egen hand
Läsa och förstå text
Läsa och förstå enkel text
Jag läser och förstår enstaka kända ord kopplade till bilder. Behöver hjälp med att läsa och uttala för att förstå dem
Jag läser och förstår enkla ord och meningar med stöd. Behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder
Jag läser och förstår ord och enkla meningar
Jag läser och förstår enkla texter
Reflektera
Du kan jämföra engelsktalande länder med Sverige
Jag deltar i samtal kring hur det är att leva i engelsktalande länder utifrån det vi sett/läst/hört
Jag ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört
Jag gör enkla jämförelser mellan engelsktalande länder och Sverige utifrån det vi läst/sett/hört
Jag gör jämförelser mellan engelsktalande länder och Sverige utifrån saker man känner till. Ger konkreta exempel på likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: