👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 - Muntlig presentation (NP delprov A)

Skapad 2019-03-05 15:22 i Bernadottegymnasiet Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1 Specialidrott
E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av temat.
Innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat.
Innehållet ger nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet.
Disposition och sammanhang
Framställningen är sammanhängande och begriplig. Framställningen är cirka 3 minuter lång.
Framställningen är sammanhängande och begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Framställning är 3-6 minuter.
Framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Framställning är 3-6 minuter.
Språk och stil
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven använder väl fungerande formuleringar.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven har viss åhörarkontakt.
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven har viss åhörarkontakt.
Framförandet sker med säkerhet och eleven har god åhörarkontakt.
Hjälpmedel
Eleven kan med viss säkerhet använda ett presentationstekniskt hjälpmedel.
Eleven kan med viss säkerhet använda ett presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan med säkerhet använda ett presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.