Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östersjön, klass 4-5, vt -19, v 12-21

Skapad 2019-03-06 10:10 i Piratenskolan Simrishamn
Östersjön, klass 4-5, vt -19, v 12-21
Grundskola 4 – 5 Kemi Biologi Bild Geografi

Östersjön, klass 4-5, vt -19, v 12-21

> > > > > > > >
> > > > > > > >
> > > > > > > > >
Filma
  • Bl  E 6
Du spelar in och redigerar en film.
Du spelar in och redigerar en film. Du varierar filmen en del, t ex genom att använda olika perspektiv.
Du spelar in och redigerar en film. Du varierar filmen på olika sätt som passar bra, t ex genom att använda olika perspektiv.
Växter - djur
  • Bi  E 6
Du berättar om Östersjöns växter och djur, hur de hänger ihop.
Du berättar ganska mycket om Östersjöns växter och djur, hur de hänger ihop.
Du berättar utförligt om Östersjöns växter och djur, hur de hänger ihop.
Fältstudier - undersökningar
  • Bi  E 6
  • Bi  E 6
  • Bi  E 6
Du använder rätt utrustning i fältstudien/undersökningen. Du dokumenterar undersökningen. Du ger något exempel på varför resultaten kan vara olika. Du ger något förslag på förbättring.
Du använder all utrustning på rätt sätt i fältstudien/undersökningen. Du dokumenterar undersökningen ganska detaljerat. Du förklarar varför resultaten kan vara olika. Du ger flera förslag på förbättring.
Du använder all utrustning på rätt sätt i fältstudien/undersökningen och förklarar varför viss utrustning passar bäst. Du dokumenterar undersökningen detaljerat. Du förklarar utförligt varför resultaten kan vara olika. Du ger flera förslag på förbättring.
Hållbar utveckling
  • Ge  E 6
Du berättar något om hur människor påverkar Östersjön. Du ger förslag på hur man kan göra för att Östersjön ska ha en hållbar utveckling. Du förklarar hur förslagen påverkar utvecklingen.
Du berättar ganska mycket om hur människor påverkar Östersjön. Du ger förslag på hur man kan göra för att Östersjön ska ha en hållbar utveckling. Du förklarar mycket om hur förslagen påverkar utvecklingen.
Du berättar utförligt om hur människor påverkar Östersjön. Du ger förslag på hur man kan göra för att Östersjön ska ha en hållbar utveckling. Du förklarar utförligt hur förslagen påverkar utvecklingen.
Geografiska begrepp
  • Ge  E 6
Du använder en del geografiska begrepp.
Du använder ganska många geografiska begrepp.
Du använder många geografiska begrepp.
Fotosyntes
  • Ke  E 6
Du förklarar något om hur fotosyntesen fungerar.
Du förklarar ganska mycket om hur fotosyntesen fungerar.
Du förklarar utförligt hur fotosyntesen fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: