Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-19 Bedömningsmatris Hemkunskap åk 7-9

Skapad 2019-03-06 12:22 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Hemkunskap åk 7-9 Järnåkraskolan
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna utveckla sin förmåga att

1 planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

2 hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

3 värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1
Eleven kan planera och tillaga måltider och göra andra uppgifter med ... ... till aktivitetens krav.
viss anpassning
relativt god anpassning
god anpassning
2
Eleven kan ge omdömen om arbetsprocess och resultat samt använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och ...
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
3
Eleven kan välja tillvägagångssätt och ger ... ... till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
enkla motiveringar
utvecklade
välutvecklade motiveringar
1
Eleven kan föra ... ... om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
utvecklade och väl underbyggda resonemang
3 & ev. ORD
Eleven kan med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi jämföra mellan olika konsumtionsalternativ och för ...
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
3
Eleven kan föra resonemang om konsumenträttigheter och skyldigheter och konsekvenser av konsumtionsval utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling som är …
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: