Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i Teknik åk 5 Mårtenskolan Vt 2019

Skapad 2019-03-12 01:56 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Bedömingsmatris i Teknik åk 5 Mårtenskolan Vt 2019
Grundskola 5 Teknik

Bedömingsmatris i Teknik åk 5 Mårtenskolan Vt 2019

E
C
A
Tekniska lösningar i vardagen
Du kan **beskriva och ge exempel på** enkla tekniska lösningar och berätta om de delar som samverkar för att de ska fungera.
Du kan **förklara** enkla tekniska lösningar och berätta om de delar som samverkar för att de ska fungera.
Du kan **förklara** enkla tekniska lösningar och berätta om de delar som samverkar för att de ska fungera. **Du kan även visa på andra liknande lösningar**.
Konstruktion & uppbyggnad
Du kan på ett **enkelt** sätt beskriva och **ge exempel på** några hållfasta och stabila konstruktioner, deras uppbyggnad och material som används.
Du kan på ett **utvecklat** sätt beskriva och **visa på samband mellan** några hållfasta och stabila konstruktioner, deras uppbyggnad och material som används.
Du kan på ett **välutvecklat** sätt beskriva och **visa på samband mellan** några hållfasta och stabila konstruktioner, deras uppbyggnad och material som används.
Naturvetenskapligt arbetssätt
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionssarbeten genom att **pröva** möjliga idéer till lösningar och utforma fysiska eller digitala modeller. Du kan **bidra** till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Du gör **enkla** dokumentationer med skisser, modeller eller text där dina tankar är **till viss del** är beskrivna.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionssarbeten genom att **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar och utforma **utvecklade** fysiska eller digitala modeller. Du kan **formulera och välja** handlingsalternativ som med **någon bearbetning** leder arbetet framåt. Du gör **utvecklade** dokumentationer med skisser, modeller eller text där dina tankar är **relativt väl** beskrivna.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionssarbeten genom att **systematiskt pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar och utforma **välutvecklade** fysiska eller digitala modeller. Du kan **formulera och välja** handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Du gör **utvecklade** dokumentationer med skisser, modeller eller text där dina tankar är **väl** beskrivna.
Resonemang
Du kan föra **enkla och till viss del** underbygda resonemang om hur några föremål har förändrats över tid och kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individer, samhälle och miljö.
Du kan föra **utvecklade och relativt väl** underbygda resonemang om hur några föremål har förändrats över tid och kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individer, samhälle och miljö.
Du kan föra **välutvecklade och väl** underbygda resonemang om hur några föremål har förändrats över tid och kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individer, samhälle och miljö.
Begrepp
Du kan beskriva enkla begrepp som används inom tekniken och kan **till viss del** använda dessa.
Du kan beskriva enkla begrepp som används inom tekniken och kan på ett **mer utvecklat sätt** använda dessa.
Du kan beskriva enkla begrepp som används inom tekniken och kan på ett **välutvecklat sätt** använda dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: