Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 6

Skapad 2019-03-12 13:22 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Matris för engelskämnet inför utvecklingssamtal
Grundskola 6 Engelska

Matris för engelskämnet inför utvecklingssamtal

E
C
A
Lyssna
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet, samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala/samtala
I muntliga framställningar (tal och samtal) kan du formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar (tal och samtal) kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar (tal och samtal) kan du formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Texten är till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, tydligt med ord, fraser och meningar. Texten är relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: