Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift spanska åk 8 vt 2019: Un viaje

Skapad 2019-03-12 15:13 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Skriv ett e-mail från en semesterresa.
Grundskola 8

Efter att på lektionstid ha tränat på en textmall om en semester där du fick hjälp av oavslutade meningar ska du nu få visa vad du har lärt dig. I den här uppgiften ska du skriva ett e-mail i en sammanhängande text från en påhittad semester i Barcelona, Spanien. Följ instruktionerna och visa att du har ord/uttryck som passar uppgiften samt att du kan använda presens, futurum och perfekt.

Estudia más
Bien
Muy bien
Excelente
Innehåll
Följa instruktioner.
Ditt e-mail skulle behöva vara mer innehållsrikt för att motsvara uppgiftens krav.
Du följer instruktionerna och ditt e-mails innehåll motsvarauppgiftens krav.
Ditt e-mail är relativt innehållsrikt och du utvecklar uppgiften till viss del.
Ditt e-mail är innehållsrikt och du utvecklar uppgiften.
Innehåll
Förmåga att uttrycka sig skriftligt.
Innehållet är på flera ställen obegripligt för en spansktalande person.
Innehållet är till största delen begripligt för en spansktalande person.
Innehållet är begripligt för en spansktalande person.
Innehållet är tydligt för en spansktalande person.
Textform
Inleda/Avsluta ett mail. Ställa frågor.
Det saknas inledning och/eller avslutning.
Du inleder och avslutar e-mailet.
Du inleder och avslutar e-mailet. Du ställer någon fråga till mottagaren.
Du inleder och avslutar e-mailet. Du ställer några frågor till mottagaren.
Struktur
Röd tråd
Strukturen är på flera ställen svår att följa.
Ditt mail har en enkel struktur.
Ditt mail har en god struktur.
Ditt mail har en lättläst struktur.
Meningsbyggnad
Sammanhang Variation Bindeord och tidsuttryck Ordföljd
Dina meningar är ännu inte helt begripliga för en spansktalande person. Du behöver lära dig fler bindeord och tidsuttryck för att skapa sammanhang och flyt i texten. Du behärskar inte ännu spansk ordföljd, t ex placering av substantiv + adjektiv, "inte" och genitiv.
Du skriver enkla meningar som är begripliga för en spansktalande person. Du behärskar ett fåtal bindeord och tidsuttryck. Du använder i viss utsträckning korrekt ordföljd.
Texten är till viss del samman-hängande Du behärskar ett antal bindeord och tidsuttryck. Du använder korrekt ordföljd i relativt stor utsträckning.
Texten är relativt sammanhängande och du varierar meningarna till viss del. Du behärskar flera olika bindeord och tidsuttryck. Du använder korrekt ordföljd i stor utsträckning.
Ordförråd
Ordförråd som rör uppgiften
Du behöver utöka ditt ordförråd som rör uppgiften och för att kunna göra dig förstådd för en spansktalande person.
Du behärskar grundläggande ordförråd som rör uppgiften.
Du har ett relativt stort förråd av ord och uttryck som rör uppgiften.
Du har ett stort förråd av ord och uttryck som rör uppgiften.
Ord och uttryck
Kommunikation och tydlighet för mottagaren.
Du behöver bli säkrare på de ord du använder för att göra dig förstådd av en spansktalande person.
Ord/uttryck är till stor del begripliga för en spansk-talande person. Vissa störande fel finns.
Ord/uttryck är till stor delen tydliga för en spansktalande person.
Ord/uttryck är tydliga för en spansktalande person.
Ord och uttryck
Spanska uttryck
Du behärskar ett fåtal spanska uttryck.
Du varierar språket och använder ett flertal spanska uttryck.
Grammatik
Verb och tempus
Du behöver öva mer på grund-läggande grammatik som rör uppgiften, t ex presens och futurum.
Du är relativt säker på grundläggande grammatik som rör uppgiften.
Du gör sällan fel på grundläggande grammatik som rör uppgiften.
Du behärskar grundläggande grammatik som rör uppgiften.
Grammatik
Adjektiv Artiklar Perfekt
Du kan i viss utsträckning använda adjektivformer (maskulinum/femininum, plural), t ex la casa es blanca. Du kan använda artiklar (un/una/ el/la/los/las) i viss utsträckning.
Du är relativt säker på: regelbundna verb i perfekt adjektiv som slutar på o/a artiklar.
Samma som "Muy bien".
Grammatik
Verbuttryck Oregelbunden perfekt
Du använder med viss säkerhet verbuttryck samt oregelbunden perfekt.
Du använder med relativt god säkerhet verbuttryck samt oregelbunden perfekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: