Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk - Allmän bedömningsmatris - Friskolan Metis

Skapad 2019-03-12 15:45 i Friskolan Metis Grundskolor
En allmän bedömning av målen i moderna språk från åk 7 till och med åk 9. Matrisen är ifylld utifrån årskursen relevanta krav.
Grundskola 7 – 9

En allmän bedömning av målen i moderna språk från åk 7 till och med åk 9. Matrisen är ifylld utifrån årskursen relevanta krav.

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Lyssna
Förstår till viss del det mest väsentliga i talat, enkelt språk i lugnt tempo. Kan till viss del redogöra för delar av innehållet och följa enkla instruktioner.
Förstår det mest väsentliga i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Kan i enkel form redogöra för innehållet, samt med tillfredsställande resultat följa instruktioner.
Förstår det huvudsakliga innehållet, samt tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Kan i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, samt med tillfredsställande resultat följa instruktioner.
Förstår helhet och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Kan rdogöra för innehåll och detaljer, samt med gott resultat följa instruktioner.
Tala
Kan till viss del uttrycka sig enkelt och begripligt med ord och fraser.
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Läsa
Förstår till viss del det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan till viss del redogöra för innehållet, samt följa enkla instruktioner.
Förstår det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan i enkel form redogöra för innehållet, samt med tillfredsställande resultat följa instruktioner.
Förstår det huvudsakliga innehållet, samt tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen. Kan i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat följa instruktioner.
Förstår helhet och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt med gott resultat följa instruktioner.
Skriva
Kan till viss del formulera sig enkelt och begripligt med ord och fraser.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan formulera sig relativt tydligt sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Realia
I mycket enkel form kommentera enstaka företeelser i områden där språket används, samt, göra mycket enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
I enkel form kommentera några företeelser i områden där språket används, samt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Relativt översiktligt kommentera några företeelser i områden där språket används, samt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Översiktligt kommentera några företeelser i områden där språket används, samt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: