Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 Algebra och ekvationer

Skapad 2019-03-12 16:35 i Kyrkerörsskolan Falköping
Algebra
Grundskola 7 Matematik

Bedömning i matematik kap 4 X-boken

Metodförmågan

F
E
C
A
Hur väl du kan tolka, teckna, förenkla och beräkna värdet av algebraiska uttryck samt din förmåga att lösa ekvationer
Ej tillräcklig kunskap
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper

Kommunikationsförmågan och resongemangsförmågan

F
E
C
A
Hur väl du redovisar dina lösningar och hur du kan förklara hur du har tänkt.
Din lösningar är ostrukturerade och knapphändiga.
Grundläggande förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga

Problemlösningsförmågan

F
E
C
A
Hur väl du lyckas lösa, redovisa och förstå algebraiska problem t.ex. med hjälp av ekvationslösning
Du har ännu inte utvecklat förmågan att lösa enklare problem inom området.
Grundläggande förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: