Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, skriva berättelse

Skapad 2019-03-13 15:42 i Hosjöskolan Falun
Matris för förmågorna i att skriva en berättande text.
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Stavning, skrivning och bildanpassning

Rubrik 1

På väg att nå grundläggande kunskaper
Grundläggande förmåga och kunskaper
Relativt väl utvecklade förmågor och kunskaper
Välutvecklade förmågor och kunskaper
Stavning, skiljetecken och språkriktighet
Eleverna behöver stöd för att i texterna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Stavning, skiljetecken och språkriktighet
Ordvalet är begränsat
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är relativt varierat.
Ordvalet är passande och höjer texten kvalitet.
Stavning, skiljetecken och språkriktighet
Eleven behöver stöd i att skapa meningar Eleven glömmer att sätt ut punkt och storbokstav.
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt.
Stavning, skiljetecken och språkriktighet
Texten innehåller flertalet stavfel
Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen.
Relativt få fel i användningen av skiljetecken. Relativt få stavfel som inte förstör förståelse
Få fel i användningen av skiljetecken. Få stavfel.
Stavning, skiljetecken och språkriktighet
Tempus byts i texten och gör texten svår att förstå
Tempusbruket förstör inte förståelsen.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skriva (gestaltningar och handling)
Eleven behöver stöd för att skriva texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Skriva (gestaltningar och handling)
Räknar upp händelser.
Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Förmedlar och värderar/utvecklar händelser och förlopp
Skriva (gestaltningar och handling)
Uppbyggnaden går att följa
Uppbyggnaden är tydlig.
Uppbyggnaden lyfter texten.
Skriva (gestaltningar och handling)
Texten har få samandsord.
Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t.ex och, men finns.
Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns.
Skriva (gestaltningar och handling)
Ansatser till styckeindelning
I huvudsak fungerande styckeindelning finns.
Kombinera text och bildanpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Eleven behöver stöd för att kunna kombinera text med olika estetiska uttryck
Eleven kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak och fungerande sätt.
Eleven kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: