Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-03-17 08:14 i Racklöfska skolan Åre
Hur folk levde i norden
Grundskola 4 – 6 Historia

Det som du kommer att bedömas på:

Den fakta som du har lärt dig kring medeltiden.

Din förmåga att se likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden och vikingatiden.

Hur du kan berätta och jämföra levnadsvillkor för de olika samhällsgrupperna adel, präster,borgare och bönder.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Hur du använder viktiga so-ord.
Du kan använda och förstå några olika begrepp kring medeltiden.
Du kan använda och förstå flera begrepp kring medeltiden.
Du kan använda och förstå flera begrepp kring medeltiden och även förklara begrepp på ett sätt så andra förstår.
Reflektion
Hur du kan dra egna slutsatser utifrån given fakta.
Du kan se någon likhet och skillnad mellan att leva på medeltiden och vikingatiden.
Du kan se flera likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden och vikingatiden.
Du kan se flera likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden och vikingatiden och dra egna slutsatser.
Fakta
Hur du använder fakta. Förmåga att avgöra om din fakta är tillräcklig och korrekt.
Du kan redovisa lite fakta om hur det var att leva på medeltiden.
Du kan redovisa flera fakta om hur det var att leva på medeltiden. Du har med några fördjupande delar.
Du visar en god helhetsbild av hur det var att leva på medeltiden med några förjupande fakta.
Jämföra levnadsvillkor
Du kan berätta och jämföra levnadsvillkor för de olika samhällsgrupperna adel, präster,borgare och bönder på ett grundläggande sätt.
Du kan berätta och jämföra levnadsvillkor för de olika samhällsgrupperna adel, präster,borgare och bönder på ett utvecklat sätt.
Du kan berätta och jämföra levnadsvillkor för de olika samhällsgrupperna adel, präster,borgare och bönder på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: