Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext

Skapad 2019-03-18 11:01 i Gantofta skola Helsingborg
Det här är en matris som förtydligar kunskapskraven i svenska, delmomentet skriva.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Det här är en matris som förtydligar kunskapskraven i svenska, delmomentet skriva.

Skriva

  • Lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Faktatext
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
Jag kan tillsammans med en vuxen söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning.
Jag kan söka information i böcker/Internet från en källa i taget och göra en enkel sammanställning.
Jag kan söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra sammanställning.
Jag kan effektivt söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra en sammanställning.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierade meningar.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en text med beskrivningar. Jag återger fakta och försöker förklara med enkla resonemang.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar och förklarar med utvecklade resonemang.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv, textbindning, egna meningar)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag skriver ibland egna meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa. Jag kan använda en modelltext som stöd. Jag skriver egna meningar.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån.Jag kan frigöra mig från modelltexten. Jag skriver egna varierade meningar.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån. Jag skriver egna, korrekta och varierade meningar.
Innehåll (viktig information)
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text med den viktigaste informationen.
Jag kan skriva en text med den viktigaste informationen.
Jag kan skriva en text där mer intressant information finns med.
Jag kan skriva en text där mer intressant information finns med. Jag beskriver detaljer och ger tydliga exempel.
Stavning
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt. Jag kan använda stavningsprogram för att rätta de fel jag gör.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skiljetecken
skrivregler
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där ordvalet är ganska varierat. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Jag kan skriva texter med passande och varierat ordval. Jag skriver korrekta och varierade meningar som börjar på olika sätt, innehåller både huvudsats och bisats.
tempus (dåtid/nutid/framtid
Tempus används oftast rätt när en vuxen hjälper till.
Tempus används rätt med stöd av modelltext.
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: