Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta språket- förskoleklass-Skolverkets kartläggningsmaterial.

Skapad 2019-03-19 13:54 i Domarringens skola Uppsala
Kartläggningsmaterial för språklig medvetenhet i förskoleklass
Grundskola F Svenska

Aktivitet 1 - Vi berättar och beskriver

Eleven kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om
Eleven kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår
Eleven visar intresse för vad andra säger
Eleven kan förstå en enkel instruktion

Aktivitet 2 - Vi lyssnar och samtalar

Eleven visar intresse för högläsning
Eleven kan delta i samtal om text och bild
Eleven kan återge ett händelseförlopp

Aktivitet 3 - Vi kommunicerarar med symboler och bokstäver

Eleven kan kommunicera genom att rita bilder/ skriva bokstäver och symboler
Eleven visar intresse för bokstäver
Eleven kan namnge bokstäver
Eleven kan skriva sitt eget namn
Eleven har skrivriktningen klar för sig
Eleven kan ange vad det står i vanliga ordbilder

Aktivitet 4 - Vi urskiljer ord och språkljud

Eleven kan producera rim
Eleven kan dela upp korta meningar i ord
Eleven kan urskilja första språkljudet i ord
Eleven kan dela upp enkla ord i språkljud
Eleven kan koppla samman bokstäver med deras språkljud
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: