Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2019-03-19 20:47 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Kemi

Matrisen visar din kunskapsnivå i avsnittet organisk kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunskaper om kemins begrepp, modeller och teorier kopplade till organisk kemi.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från kursens delområde. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska samband.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från kursens delområde. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska samband.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från kursens delområde. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva kemiska samband.
Ny aspekt
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor.
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Ny aspekt
Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: