Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift spanska åk 9 vt 2019: Mi vida

Skapad 2019-03-20 18:45 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Skriv en blogg.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Skriv en blogg om ditt liv, t ex helgen, hur en typisk dag ser ut för dig, skolan och dina sommarplaner. Om du vill får du hitta på och låtsas vara någon annan, kanske en kändis?
Tänk på att du har många följare så involvera dem genom att t ex ställa frågor eller ge uppmaningar.
Inled din blogg så att man förstår vad du ska berätta om och avsluta på ett tydligt sätt.
Följ instruktionerna och försök sedan att utveckla bloggen.
Visa så mycket du kan av ditt ordförråd/uttryck som passar uppgiften och använd bara spanska.
Visa även att du kan använda presens, futurum och perfekt.

Vi använder Digiexam i denna uppgift.
Minimum: 100 ord Maximum: 450 ord

Estudia más
Bien
Muy bien
Excelente
Innehåll
Följa instruktioner.
Din blogg skulle behöva vara mer innehållsrikt för att motsvara uppgiftens krav.
Du följer instruktionerna och bloggens innehåll når uppgiftens krav för innehållet.
Din blogg är relativt innehållsrik och du utvecklar uppgiften till viss del.
Din blogg är innehållsrik och du utvecklar uppgiften.
Innehåll
Förmåga att uttrycka sig skriftligt.
Innehållet är på flera ställen obegripligt för en spansktalande person.
Innehållet är till största delen begripligt för en spansktalande person.
Innehållet är begripligt för en spansktalande person.
Innehållet är tydligt för en spansktalande person.
Textform
Inleda/Avsluta. Involvera mottagaren.
Det saknas inledning och/eller avslutning.
Du inleder och avslutar bloggen.
---------------- Du involverar mottagaren i begränsad utsträckning.
----------------. Du involverar mottagaren i relativt stor utsträckning.
Struktur
Röd tråd
Strukturen är på flera ställen svår att följa.
Din blogg har en enkel struktur.
Din blogg har en god struktur.
Din blogg har en lättläst struktur.
Meningsbyggnad
Sammanhang Variation Bindeord och tidsuttryck Ordföljd
Dina meningar är ännu inte helt begripliga för en spansktalande person. Du behöver lära dig fler bindeord och tidsuttryck för att skapa sammanhang och flyt i texten. Du behärskar inte ännu spansk ordföljd, t ex placering av substantiv + adjektiv, "inte" och genitiv.
Du skriver enkla, oftast korta, meningar som är begripliga för en spansktalande person. Du behärskar ett fåtal bindeord och tidsuttryck. Du använder i viss utsträckning korrekt ordföljd.
Texten är till viss del samman-hängande Du behärskar ett antal bindeord och tidsuttryck. Du använder korrekt ordföljd i relativt stor utsträckning.
Texten är relativt sammanhängande och du varierar meningarna till viss del. Du behärskar flera olika bindeord och tidsuttryck. Du använder korrekt ordföljd i stor utsträckning.
Ordförråd
Ordförråd som rör uppgiften
Du behöver utöka ditt ordförråd som rör uppgiften och för att kunna göra dig förstådd för en spansktalande person.
Du behärskar grundläggande ordförråd som rör uppgiften.
Du har ett relativt stort förråd av ord och uttryck som rör uppgiften.
Du har ett stort förråd av ord och uttryck som rör uppgiften.
Ord och uttryck
Kommunikation och tydlighet för mottagaren.
Du behöver bli säkrare på de ord du använder för att göra dig förstådd av en spansktalande person.
Ord/uttryck är till stor del begripliga för en spansk-talande person. Vissa störande fel finns.
Ord/uttryck är till stor del tydliga för en spansktalande person.
Ord/uttryck är tydliga för en spansktalande person.
Ord och uttryck
Spanska uttryck
Du behöver öva mer på uttryck där språken skiljer sig åt.
De uttryck du använder är till största delen översättningar från svenska.
Du behärskar ett fåtal spanska uttryck.
Du varierar språket och använder ett flertal spanska uttryck.
Grammatik
Verbformer och tempus
Du behöver öva mer på verbformer och tempus som rör uppgiften, t ex presens, futurum och perfekt, eftersom textens innehåll blir svårbegripligt..
Du använder regelbundna verb, verbformer och tempus som rör uppgiften med viss säkerhet. Du använder strategier för att förtydliga, t ex tidsuttryck.
Du använder regelbundna verb, verbformer och tempus som rör uppgiften med relativt stor säkerhet. .
Du gör sällan fel på regelbundna verb, verbformer och tempus.
Grammatik
Verbuttryck Oregelbunden tempus
Du använder ett fåtal vanliga verbuttryck.
Du använder med viss säkerhet vanliga verbuttryck och oregelbundna verb i olika tempus.
Du använder med relativt god säkerhet vanliga verbuttryck och oregelbundna verb i olika tempus.
Grammatik
Adjektiv Artiklar
Du kan i viss utsträckning använda adjektivformer (maskulinum/femininum, plural), t ex la casa es blanca. Du kan använda artiklar (un/una/ el/la/los/las) i viss utsträckning.
Du är relativt säker på adjektiv som slutar på o/a samt artiklarna vid enkla substantiv.
Du gör sällan fel på adjektiv som slutar på o/a samt artiklarna vid enkla substantiv. Du behärskar även flera oregelbundna substantiv, t ex la ciudad, el día.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: