👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd skrivutveckling Sv

Skapad 2019-03-21 14:21 i Alsike skola Knivsta
Matris för Skolverkets bedömningsstöd i skrivutveckling åk 1 - 3 inklusive Nya språket lyfter åk 4 - 6.
Grundskola 1 – 6 Svenska

Bedömningsstöd i skrivutveckling

Vid avstämning skrivs iakttagelser och vidare undervisning för elevens fortsatta utveckling i kommentarsrutan längst ner. Även elevens egna kommentarer skrivs i kommentarsrutan. Avstämning C avser godkänd nivå för år 3.

Avstämning A
Du börjar skriva för att uttrycka dig.
Avstämning B
Du skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
Du skriver längre texter med handling och innehåll.
D
Från Nya språket lyfter.
E
Från Nya språket lyfter.
F
Från Nya språket lyfter.
Du har skrivriktningen klar för dig.
Du skriver så att texten är läslig för dig själv och för andra.
Du skriver läsligt med gemener och versaler.
Du följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Du följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Du behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Du prövar att skriva för att kommunicera.
Du skriver text för att kommunicera.
Du skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Du använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta dina texter med stöd av andras råd.
Du använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar dina texter med stöd av andras råd.
Du behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar dina texter med stöd av andras råd.
Du utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Du skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Du visar förståelse för att texten kan skrivas för olika syften och mottagare.
Du försöker anpassa dina texter för olika syften och mottagare.
Du använder olika tekniker för att anpassa din text till syfte och mottagare.
Du gör ofta mellanrum mellan orden.
Du gör mellanrum mellan orden.
Du söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Du kan koppla ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Du kan stava några för dig vanligt förekommande ord.
Du kan stava många för dig vanliga ord.
Du bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Du markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Avstämning A Samtliga punkter i avstämning A är klara.
Avstämning B Samtliga punkter i avstämning B är klara.
Avstämning C Samtliga punkter i avstämning C är klara.