Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiaarbete

Skapad 2019-03-21 21:02 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
En matrik för att bedöma de skriftliga uppgifter vi arbetet med under vårt historiearbete
Grundskola 6 Historia

Centralt innehåll

 • Hi  4-6   Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6   Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6   Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6   Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6   Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6   Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6   Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6   Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6   Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
Påväg
E
C
A
Fråga 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 19
Eleven har kunskaper om historia förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Påväg
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Fråga 1, 2, 8, 9, 10, skrivuppg.
Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Påväg
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Fråga 3, 15
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Påväg
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
Fråga 8, 9
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor oh beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Påväg
Enkla samband
Förhållandevis komplexa samband
Komplexa samband
Fråga 8, 9, 16; skrivuppg.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Påväg
Till viss del underbyggda
Relativt underbyggda
Välutvecklade och underbyggda
Fråga 11, 12, 13, 14; skrivuppg.
I studier av historia förhållanden och skeenden kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Påväg
Huvudsak fungerande sätt
Relativt fungerande sätt
Välfungerande sätt
Fråga 12, 13, 14, 18, 19
Eleven kan föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader mellan olika framställningar av historia perioder.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Påväg
Relativt utvecklade
Utvecklade
Välutvecklade och nyanserande
Fråga 16, 18
Eleven kan tolka och visa spår av historien i vår tid.
Påväg
Relativt utvecklat
Utvecklat
Välutvecklat
Fråga 20; Bondeliv
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Påväg
Enkla slutsatser
Utvecklade
Välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: