Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ALGEBRA År 8. [Om]PROV mars Vt19

Skapad 2019-03-23 08:55 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet. Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 8 Matematik

Utvärdering av matematikprovet.
Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. En del av uppgifterna bedöms utifrån tre olika aspekter.
- Begrepp - Problemlösning och metod - Kommunikation Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna i matrisen till betygsstegen E, C och A.

Begrepp (B)

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metoder (P)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Kommunikation (K)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

MÖNSTER

Uppgift 4
Vilket är nästa tal i talföljden? 2; 5; 11; 23; 47; ? [E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5 Begreppet
Hur många ringar är det i figur 5? Obs! Visa hur du tänker! [E]
Inte gjort/Inte visat
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 5 Problemlösning & metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 5 Kommunikationen
Inte visat / gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

FÖRENKLA UTTRYCK

Uppgift 3
Vilken förenkling är riktig? [E] [Flervalsuppgift]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 6 Begreppet
Vilken av förenklingarna är rätt förenkling av 4y + 3z - 2y - 7z ? [E] [Flervalsuppgift]
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 6 Problemlösningen
Inte gjort/ Inte visat
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 6 Kommunikationen
Inte visat / gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 8a Begreppet
Förenkla - 3z + 7z = [E]
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Löser delvis problemet.
Har goda kunskaper. Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 8b Begreppet
Förenkla - 2y - 5y = [E]
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Löser delvis problemet.
Har goda kunskaper. Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 8c Kommunikationen
Förenkla 6x - x = [E]
Inte gjort/ Inte visat
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Löser delvis problemet.
Har goda kunskaper. Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 10a Problemlösningen
5 (3x -1) = [E]
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Löser delvis problemet.
Har goda kunskaper. Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 10b Begreppet
x (x + y) = [E]
Inte gjort/ Inte visat
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt. Löser delvis problemet.
Har goda kunskaper. Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.

TECKNA UTTRYCK

Uppgift 2
Niklas är x år. Anna är 5 år äldre. Teckna ett uttryck för hur gammal Anna är. [E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 7
Summan av två tal är 20. Vi kallar det ena talet för t. Teckna ett uttryck för det andra talet.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

BERÄKNA VÄRDET AV ETT UTTRYCK

Uppgift 1 Begreppet
Beräkna värdet av uttrycket för 3x - y då x=5 och y=10
Inte gjort/ Inte visat
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 1 Problemlösning och metod
Inte gjort/ Inte visat
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 1 Kommunikation
Inte gjort/ Inte visat
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: