Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd - textil

Skapad 2019-03-23 13:37 i Häggvallskolan Tjörn
Arbetsområde - designa din egen väska
Grundskola 6

Följande förmågor arbetar du med i detta område: formge och framställa föremål, välja och motivera tillvägagångssätt, analysera och värdera arbetsprocesser.

Slöjd - textil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och visa enkla förslag eller modeller till slöjdföremål, med lite hjälp. --------------------------- Jag bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan på ett förhållandevis väl sätt formge och visa enkla förslag eller modeller till slöjdarbeten utifrån instruktioner. --------------------------------- Jag utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten utifrån instruktioner. ----------------------------- Jag kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Övervägande
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt välja design och material på mitt slöjdarbete utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt välja design och material på mitt slöjdarbete utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt välja design och material på mitt slöjdarbete utifrån instruktioner.
Framställning
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material och tekniker. Jag kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan på ett utvecklat och genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material och tekniker. Jag kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt i arbetet med några hantverkstekniker.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material och tekniker. Jag kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Jag kan utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till mitt val. Jag tar ansvar och bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Jag kan utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till mitt val. Jag tar ansvar till att formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Jag kan utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar till mitt val. Jag tar ansvar och formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: