Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturens krafter

Skapad 2019-03-25 18:51 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan förklara en del fakta och begrepp och du kan oftast sätta in fakta i ett sammanhang.
Du kan förklara med egna ord fakta och nya begrepp. Du kan använda dina kunskaper även i fler sammanhang.
Du skiljer tydligt på fakta och åsikter, som kan hänvisas till källor. Du använder av kunskapen i olika sammanhang.
Plattornas rörelser
Du har grundläggande kunskaper om hur plattorna rör sig och hur de påverkar jordytan genom att forma och förändra.
Du har goda kunskaper om hur plattorna rör sig och hur de påverkar jordytan genom att forma och förändra.
Du har mycket goda kunskaper om hur plattorna rör sig och hur de påverkar jordytan genom att forma och förändra.
Jordens inre
Du förstår och kan på ett enkelt sätt delvis förklara hur jorden ser ut i genomskärning.
Du förstår och kan på ett enkelt sätt delvis förklara hur jorden ser ut i genomskärning.
Du förstår och kan förklara hur jorden ser ut i genomskärning.
Naturkatastrofer
Du har grundläggande kunskaper om hur några naturkatastrofer uppkommer och du kan ge exempel på hur det påverkar människan, samhället och naturen.
Du har grundläggande kunskaper om hur några naturkatastrofer uppkommer och du kan ge konkreta exempel på hur det påverkar människan, samhället och naturen. Du kan också redogöra för hur dessa bildats.
Du har grundläggande kunskaper om hur några naturkatastrofer uppkommer och du kan ge konkreta exempel på hur det påverkar människan, samhället och naturen. Du kan också på ett ingående sätt redogöra för hur dessa bildats.
Vittring
Du visar att du har grundläggande kunskaper, förstår och på ett huvudsak fungerande sätt kan redogöra för någon form av vittring eller erosion.
Du visar att du har goda kunskaper, förstår och på ett fungerande sätt kan redogöra för några former av vittring och erosion.
Du visar att du har mycket goda kunskaper, förstår och på ett väl fungerande sätt kan redogöra för några former av vittring och erosion.
Geologiska kretsloppet
Du har grundläggande kunskaper om och du kan till viss del redogöra för hur det geologiska kretsloppet fungerar utifrån de givna rubrikerna vittring-transport-avlagring
Du har goda kunskaper om och du kan till största del redogöra för hur det geologiska kretsloppet fungerar utifrån de givna rubrikerna vittring-transport-avlagring
Du har mycket goda kunskaper om och du kan självständigt och utförligt redogöra för hur det geologiska kretsloppet fungerar.
Värdera och klritiskt granska
Du använder information och granskar med hjälp källan. Du kan få givna källor att arbeta med.
Du använder information från flera källor och kan motivera varför. Du kan ställa frågan: vem skriver vad för vem?
Du är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: