Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2019-03-25 20:42 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 7 – 9 Svenska

Novell

E
C
A
Innehåll
Den givna instruktionen (=inledningen / temat) används.
Textens handling är i HUVUDSAK trovärdig och hållbar (=textens olika led hänger ihop och underbyggs. Läsaren måste förstå vad som händer och varför karaktärerna agerar som de gör).
Textens handling är trovärdig och hållbar.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar (=beskrivande ord, liknelser, gestaltningar, metaforer) av t.ex. miljö och personer.
Texten innehåller passande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Texten innehåller välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Du använder något berättargrepp (= kort tid, få personer, konflikt som trappas upp, vändpunkt, repliker, berättarröst, inre monolog, parallellhandling, tillbakablickar).
Du använder flera berättargrepp.
Du redovisar HÄNDELSER mer än förmedlar upplevelser.
Du förmedlar UPPLEVELSER och KÄNSLOR.
Struktur
Dramaturgin är ENKEL. Texten följer delvis genrens uppbyggnad; inledning, presentation, upptrappning, klimax, upplösning, avslutning.
Dramaturgin är PASSANDE. Texten följer i stort sett genrens uppbyggnad; inledning, presentation, upptrappning, klimax, upplösning, avslutning.
Dramaturgin är passande (kronologisk, tillbakablickar, parallellhandling). Texten följer genrens uppbyggnad; inledning, presentation, upptrappning, TYDLIGT klimax, upplösning, avslutning.
Texten är i HUVUDSAK sammanhängande och begriplig. RUBRIK finns.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom STYCKEINDELNING, INLEDNING, AVSLUTNING och RUBRIK.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Den har styckeindelning, samt en EFFEKTIV inledning och avslutning. Rubriken är passande och relaterar till textens budskap.
Språk, stil, skrivregler
Ordvalet är ENKELT.
Ordvalet är VARIERAT. Orden visar på nyanser, värdeladdning och viss stilistisk anpassning.
Ordvalet är varierat, PASSANDE och SPECIFIKT. Orden visar på nyanser, värdeladdning och god stilistisk medvetenhet.
Meningsbyggnaden är i HUVUDSAK korrekt, enkel och föga varierad.
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, och visar på VISS VARIATION.
Meningsbyggnaden är KORREKT och VARIERAD, t.ex. meningslängd, växling mellan huvudsatser och bisatser.
Tempusbruket är i huvudsak korrekt.
Tempusbruket är korrekt, och är anpassat efter olika tidsperspektiv.
Du stavar och använder stor bokstav och skiljetecken RELATIVT korrekt. Viss formell osäkerhet som inte förstör kommunikationen kan finnas.
Du gör FÅ formella fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: