Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och Magnetism

Skapad 2019-03-26 10:52 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8

Bedömningsmall för Uppsatsuppgiften: generatorn

Bedömningsmall för Uppsatsuppgiften: generatorn

F
E
C
A
Presentera information:
Du ska presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du har inte fått med allt innehåll som efterfrågas i uppgiften.
Du har skrivit enkla texter eller skrivit texter utan att bearbeta informationen till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit utvecklade och bearbetade texter till de flesta av arbetes delar.
Du har skrivit väl utvecklade och bearbetade texter i hela arbetet.
Presentera information:
Du ska presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du saknar bilder i ditt arbete.
Du har använt dig av bilder i ditt arbete.
Du har använt bilder med viss anpassning till arbetet.
Du har använt bilder med mycket god anpassning till arbetet.
Källkritik
Du ska söka information om generatorn, bearbeta informationen och kritiskt granska dina källor.
Du saknar källanvisning i ditt arbete eller/och du har inte motiverat dina val av källor.
Du har använt text och bildkällor i ditt arbete och kan till viss del motivera dina val.
Du har använt flera olika text-och bildkällro men kan inte motivera dina val med underbyggda resonemang. Alt.: du har använt få test bildkällor men har motiverat dina val med underbyggda resonemang.
Du har använt flera olika text-och bildkällor i ditt arbete och har motiverat dina källor med underbygga resonemang.
download
Du ska visa din förmåga att resonera om generatorns betydelse för människans levnadsvillkor.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: