Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, mark, vatten och syror o baser

Skapad 2019-03-26 14:22 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7

Rubrik 1

behöver utv
ok
bra
mkt bra
Genomföra undersökningar
Deltar knappt i undersökningarna
Kan delta och genomföra en undersökning
Deltar aktivt och är noggrann i undersökningar. Kan följa instruktioner ganska självständigt.
Deltar aktivt och är noggrann i undersökningen. Följer instruktioner självständigt
Planera undersökningar
Har svårigheter med att planera undersökningar
Gör enkla försök till att sätta upp en hypotes till frågeställningen och sedan planera på en enkel nivå. Behöver kompletteras från läraren.
Ger förslag på hypoteser till frågeställningar. Ger även rimliga motiveringar till sin hypotes. Kan planera en undersökning. Behöver ha någon justering av läraren
Kan ge förslag på hypoteser och motiverar den på ett utvecklat sätt. Planerar undersökningen tydligt och strukturerat
Dokumentera undersökning
Har svårt för att skriva ner och dokumentera undersökningar
Dokumenterar och kan dra någon slutsats utifrån sitt resultat
Dokumenterar och drar slutsatser från sitt resultat. Kan förklara och motivera sina slutsatser. ger något förslag på förbättring av sin undersökning.
Dokumenterar och drar slutsatser från sitt resultat. Kan förklara och motivera sina slutsatser. flera förslag på förbättring av sin undersökning och kan vidar utveckla undersökningen
Begreppen
Mark Luft Vatten syror o baser
Kan ev lite kring något område
Kan på ett enkelt sätt redogöra för hur mark,vatten och luften är sammansatt Känner till några syror och bas Kan förklara vad en indikator visar
Kan redogöra för hur mark,vatten och luften är sammansatt Känner till flera olika syror och baser Kan redogöra för hur indikatorer fungerar Känner till pH-värdet
Kan redogöra på ett utvecklat sätt hur mark,vatten och luften är sammansatt Känner till flera olika syror och baser och dess kemiska sammansättning Kan redogöra för hur indikatorer fungerar Kan förklara hur pH-värdet
Resonemang
kretslopp Vatten kol kväve Markens
Kan ev berätta om något kretslopp
Kan redogöra på ett enkelt sätt för nästan alla kretsloppen
Kan förklara alla kretslopp
Kan på ett utförligt sätt redogöra för kretsloppen
Resonemang
Miljö
Kan ge något exempel på något som vi människor gör för att påverka miljön
Kan ge några förslag på hur vi människor påverkar miljön och ge något exempel på hur vi kan skydda miljön
Kan ge flera förslag på hur vi människor påverkar miljön och ge flera exempel på hur vi kan skydda miljön
Kan ge flera utvecklade förslag på hur vi människor påverkar miljön och ge flera exempel på hur vi kan skydda miljön
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: