👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sve2 Argumenterande tal

Skapad 2019-03-27 09:00 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola

Kunskapskrav

E
C
A
Muntlig framställning
Du genomför den muntliga framställningen inför en grupp med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt.
Du genomför den muntliga framställningen inför en grupp med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt.
Du genomför den muntliga framställningen inför en grupp med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt.
Presentationstekniskt hjälpmedel
Används med viss säkerhet.
Används med viss säkerhet, och hjälpmedlet stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Används med viss säkerhet, och hjälpmedlet stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Det är väl integrerat i framställningen.