Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 6: kapitel 7

Skapad 2019-03-28 12:36 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Resultat av kapiteltest till boken Genau 1, kapitel 7.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Resultat av kapiteltest till kapitel 7.

Hör- och läsförståelse

Läs- och hörförståelse är viktiga kunskapskrav inom moderna språk. Bedömningen görs enligt innehållet i kunskapskraven för dessa delar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
"Andrea" Besvara frågor till en kort berättelse.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Läsförståelse
Förstå och para ihop början och slut på meningar.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Ord, grammatik och fraser

Innehållet på delarna nedan är del av det centrala innehållet i moderna språk, men inget som har egna specifika kunskapskrav. Dock är de viktiga byggstenar för att läs- och hörförståelse, samt skriftlig och muntlig produktion och interaktion, ska kunna fungera.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bestämd artikel
Vilken artikel har orden - der, die eller das?
Den här delen verkar du fortfarande tycka är svår. Du behöver träna mycket mer.
Den här delen är du på god väg att behärska. Du behöver dock träna lite till.
Den här delen klarar du bra. Repetera gärna så du inte glömmer innehållet.
Ordkunskap
Vilken färg?
Den här delen verkar du fortfarande tycka är svår. Du behöver träna mycket mer.
Den här delen är du på god väg att behärska. Du behöver dock träna lite till.
Den här delen klarar du bra. Repetera gärna så du inte glömmer innehållet.
Verb
Vilken är rätt personböjd form av verbet "spielen", som passar in i meningen?
Den här delen verkar du fortfarande tycka är svår. Du behöver träna mycket mer.
Den här delen är du på god väg att behärska. Du behöver dock träna lite till.
Den här delen klarar du bra. Repetera gärna så du inte glömmer innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: