Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Svenska: Krönika/Åsiktstexter vt19

Skapad 2019-03-28 15:14 i Stenkulan Lerum
Lärandematris för krönika/åsiktstext
Grundskola 9 Svenska

Matrisen visar dina styrkor och utvecklingsmöjligheter gällande skrivandet av åsiktstexter. Syftet med matrisen är att ge framåtsyftande respons på en enskild uppgift och är inte ett betyg på kunskapskravet "skriva"

----->
----->
----->
Innehåll
Anpassning till syfte och mottagare
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte och mottagare.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte och mottagare.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte och mottagare.
Innehåll
Tankegång, åsikter och resonemang.
Min tankegång och mina åsikter framgår och jag resonerar på ett enkelt sätt om det som är textens ämne.
Min tankegång och mina åsikter framgår tydligt och jag resonerar på utvecklat sätt kring det som är textens ämne.
Min tankegång och mina åsikter framgår tydligt och jag resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt kring det som är textens ämne.
Innehåll
Exempel, personliga och allmänna aspekter.
Jag ger ett eller ett par enkla exempel som passar i sammanhanget. Jag tar till viss del upp både personliga och allmänna aspekter.
Mina exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget i viss mån. Jag tar upp både personliga och allmänna aspekter men det råder inte alltid balans mellan dem
Mina exempel fördjupar/utvidgar resonemanget, är träffande och bidrar till textens läsvärde.Jag har god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Röd tråd och begriplighet
Min text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Jag har ett försök till fungerande styckeindelning. Jag har en fungerande inledning och försök till avslut.
Min text är sammanhängande och strukturen är tydlig. Jag har till fungerande styckeindelning. Jag har en fungerande inledning och/eller avslutning.
Min text är sammanhängande och välstrukturerad. Jag har väl fungerande styckeindelning och styckemarkering. Jag har en väl fungerande inledning och avslutning.
Struktur
Uppbyggdnad
Textbindningen är enkel. Jag använder mig av referenter och andra sambandsord i viss mån.
Textbindningen är utvecklad. Jag använder mig av referenter och andra sambandsord på ett fungerande sätt.
Textbindningen är välutvecklad. Jag använder mig av referenter och andra sambandsord på ett väl fungerande och effektivt sätt
Språk och stil
Ordval
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar genre och mottagare.
Ordvalet är varierat, specifikt och passar genren och mottagare väl.
Språk och stil
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Jag följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Jag följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och normer.
Jag följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och normer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: