Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris muntlig presentation "The Journey"

Skapad 2019-03-30 15:58 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 9 Engelska
E
C
A
Inledning
Inledningen består mest i att eleven berättat vilket ämne hen har.
Inledningen väcker intresse men ger ingen tydlig bild av vad som kommer att tas upp.
Inledningen väcker direkt ett intresse och ger en kort och tydlig bild av vad som kommer.
Förberedelser
Viss förberedelse och träning har skett. Eleven försöker att inte läsa innantill hela tiden utan tittar upp från pappret då och då.
Eleven har förberett sig genom att ta med sig stödord och kan använda dessa. Läser inte alls innantill.
Det är tydligt att den här eleven har tränat mycket. Eleven behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka sig fritt i ämnet.
Fakta
En del fakta presenteras, mycket är sådant som många redan känner till.
Det är uppenbart att eleven har läst på mycket och kan en hel del om ämnet.
En stor mängd fakta presenteras och eleven har gått in på djupet i ämnet och visar stora kunskaper. De fakta som tas upp är relevanta.
Tydlighet
Man förstår vad som sägs.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Strukturen, uppdelningen i gruppen, talet och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
Ordförråd och språklig säkerhet
Eleven har svårt att formulera om och komma tillbaka när hen kommer av sig. Kan inte förklara ord utan att ta till svenska. Ordförrådet är begränsat.
Eleven visar variation och kan säga samma sak på flera olika sätt, använder aldrig svenska.
Eleven visar stor variation i ord- och uttryckssätt. Kan använda flera olika ord för samma sak. Använder ämnestypiska ord. Eleven kan formulera om meningar om hen kommer av sig och kan förklara ords betydelse utan att använda svenska.
Språklig korrekthet
Många fel görs när det gäller verb, pluralformer etc. men man förstår ändå vad som sägs även om det ibland blir lite otydligt.
En del fel görs men det påverkar inte förståelsen av det som sägs och känns inte speciellt störande.
Rätt verbformer, tempus, plutralformer etc. på de flesta ställen. Nästan alltid rätt ordföljd.
Kontakt med publiken
Tittar upp från pappret ibland men har ingen ögonkontakt med publiken.
Tittar ofta upp och möter publikens blickar.
Har ögonkontakt med publiken stor det av tiden och tittar runt på alla. Får alla att känna sig tilltalade. Kanske ställs frågor till publiken eller så engageras de på något annat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: