Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Religion - Prov - Introduktion till religion och etik

Skapad 2019-04-01 09:35 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Matrissen täcker kunskapskrav för hela kursen religion i åk 7
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Rubrik 1

Insats Krävs
E
C
A
Likheter & skillnader
  • Re  E 9
  • Re  C 9
  • Re  A 9
Insats krävs för att nå grundläggande kunskaper i detta område.
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
  • Re  E 9
  • Re  C 9
  • Re  A 9
Insats krävs för att nå grundläggande kunskaper i detta område.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
  • Re  E 9
  • Re  C 9
  • Re  A 9
Insats krävs för att nå grundläggande kunskaper i detta område.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: