Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupningsarbete - Astronomi

Skapad 2019-04-01 14:44 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Matris för den muntliga presentationen samt uppgiften där du resonerar om källorna du använt.
Grundskola 4 – 6 Fysik

Matris för fördjupningsarbetet i astronomi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda dig av källor för att söka relevant fakta och information
Du använder inte källor för att söka fakta.
Du kan använda källor för att söka fakta.
Den fakta du presenterar hör inte riktigt ihop med ditt ämne.
Den fakta du presenterar passar oftast bra ihop med ditt ämne.
Den fakta du presenterar passar bra ihop med ditt ämne.
Den fakta du presenterar passar mycket bra ihop med ditt ämne.
Det saknas stora delar med information för att din presentation ska vara fullständig.
Du har valt ut en del av den fakta som behövs för att göra presentationen men den är kortfattad eller du har valt ut alldeles för mycket fakta och inte sållat.
Du har valt ut stora delar av den fakta som behövs för att göra presentationen. Det kan saknas detaljer för att den ska vara fullständig
Du har valt ut mycket av den fakta som behövs för att göra presentationen.
Beskriva och förklara naturvetenskapliga fenomen och samband
Du behöver utveckla dina förklaringar om ditt ämne. Din förklaring innehåller många missuppfattningar.
Du beskriver och förklarar ditt ämne på ett enkelt sätt med ett i huvudsak vardagligt språk. Din förklaring kan innehålla någon missuppfattning.
Du beskriver och förklarar ditt ämne på ett ganska tydligt sätt. Du blandar vardagligt och naturvetenskapligt språk.
Du beskriver och förklarar ditt ämne på ett tydligt sätt. Du använder naturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt. Du förklarar begrepp som kan vara svåra för andra att förstå.
Resonera om val av källor
Du motiverar inte varför du valt dina källor.
Du kan på något sätt motivera och argumentera för varför du har valt de olika källorna. Du besvarar någon av frågorna vad, hur, när, varför, vem.
Du kan på flera olika sätt motivera och argumentera för varför du har valt de olika källorna. Du besvarar de flesta av frågorna vad, hur, när, varför, vem.
Du kan på flera olika sätt motivera och argumentera för varför du har valt de olika källorna. Du besvarar frågorna vad, hur, när, varför, vem.
Källhänvisningar
Du har inte med källhänvisningar
Du har med källhänvisningar
Använda fakta för att skriva egna formuleringar
Du kopierar stora delar.
Du skriver/presenterar med egna ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: