Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism år 4

Skapad 2019-04-02 19:56 i Myggenäs skola Tjörn
Kunskapskrav för arbetsområdet Magnetism i åk 4.
Grundskola 4 Fysik

Kunskapskrav i tre nivåer för arbetsområdet Magnetism. För att anses ha klarat arbetsområdet måste minst alla mål i nivå 1 uppnås.

Sakkunskap

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan ge exempel på någon sorts magnet.
Jag kan ge flera exempel på olika sorters magneter.
Jag kan något grundämne som fastnar på en magnet.
Jag några grundämnen som fastnar på en magnet.
Jag kan ge exempel på någon egenskap hos magneter och på ett enkelt sätt beskriva hur magneter påverkar varandra.
Jag kan ge flera exempel på egenskaper hos magneter och utförligt beskriva hur magneter påverkar varandra.
Jag kan ge något exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt.
Jag kan ge flera exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt och utförligt förklara varför.
Jag kan ge något exempel på hur man i vardagen använder magneter.
Jag kan ge flera exempel på hur man i vardagen använder magneter och på ett utförligt sätt beskriva hur det fungerar.
Jag kan berätta någon historisk berättelse om magnetism och vilken betydelse det haft för människor.
Jag kan berätta flera historiska berättelser om magnetism och ge exempel på vilken betydelse och vilka konsekvenser de haft för människor.

Laborativt

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ge förslag på frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en välutvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: