Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Sva VT19 - Faktatexter

Skapad 2019-04-03 09:08 i Valhallaskolan F-3 Halmstad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Att du kan läsa faktatexter med flyt bedöms.
  • SvA  4-6
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatextertexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter texter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter texter för barn och ungdomar.Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Att du kan besvara olika läsförståelsefrågor, sammanfatta och kommentera innehållet i faktatexter texter med hjälp av lässtrategierna.
  • SvA  4-6
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter.Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Läsa och diskutera
Att du är aktiv och diskuterar texterna i mindre grupper samt i helklass.
  • SvA  4-6
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Skriva- innehåll
Att du kan skriva en begriplig faktatext med en röd tråd.
  • SvA  4-6
Du kan skriva olika slags av texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags av texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Att du stavar rätt, använder punkt, kommatecken och utropstecken samt börjar varje mening med stor bokstav. Att du delar in texten i stycken.
  • SvA  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Sammanställa information
Att du läser faktatexter och gör om texten till din egen.
  • SvA  4-6
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Ordförråd
Att du använder ett varierat språk när du diskuterar och skriver faktatexter.
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar och skriver på ett enkelt sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar och skriver på ett utvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar och skriver på ett välutvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: