Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage SV2

Skapad 2019-04-03 12:26 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola
E
C
A
Källor
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Disposition
Du kan skriva en text som är sammanhängande och har en tydlig urskiljbar disposition.
Du kan skriva en text som är sammanhängande, väldisponerad.
Du kan skriva en text som är sammanhängande, väldisponerad.
Språkriktighet
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Reflektioner skönlitteratur
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap. Du ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap. Du ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap. Du ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat kring dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: