Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjens hållbara livsstil

Skapad 2019-04-05 10:55 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

Denna period har handlar om att undersöka och resonera kring olika sorters val som kan förekomma i en modern familjekonstellation. Undervisningen utgår från ett resonemang kring individens val som konsument. Den utgår likaså från det mera övergripande samhällsperspektivet där individen är en del av en större helhet,olika sätt att fördela arbetet i hem och familj samt en fördjupning av tidigare kunskaper kring privatekonomi och konsumtion.

Deltagande i undervisningen; mat, måltider och hälsa i sammanhanget en hållbar livsstil,

F
Du har en alltför låg närvaro samt ett resultat som inte uppfyller ett godkänt betyg. Du har brister i såväl det teoretiska som praktiska arbetet i ämnet.
E
Du redovisar i huvudsak ett godkänt betyg. Du deltar till viss del i undervisningens olika moment.
D
C
Du redovisar relativt väl dina kunskaper och förmågor i ämnet. Du visar din förmåga i olika situationer. Du kan arbeta i olika arbetsformer med såväl teoretiska som praktiska arbetsmoment.
B
A
Du redovisar mycket tydligt för dina kunskaper och förmågor i ämnet. Du visar detta i flera och olika, välkända såväl som nyare situationer i undervisningen. Din förmåga att arbeta självständigt visar sig i alla moment och delar av undervisningen. Du visar detta i såväl teoretiska som praktiska arbetsmoment oberoende av med vem eller vilka du arbetar.
Teoretiska moment
Ditt deltagande i undervisningen är inte tillräckligt för ett godkänt betyg i ämnet.
Du deltar i huvudsak i välkända situationer som oftast motsvarar redan beprövade arbetsuppgifter. Du visar i huvudsak dina kunskaper och förmågor i enkla situationer och genom enkla arbetsuppgifter.
Du deltar relativt aktivt och resultatinriktat i de flesta av undervisningen. På olika sätt visar du dina kunskaper och förmågor. Du använder relativt väl relevanta begrepp och teoretiska sammanhang för att förklara olika frågeställningar i ämnet Hkk. Under en längre sammanhangande tid har du vidareutvecklat dina kunskaper och förmågor inom ämnet Hkk.
Du arbetar mycket målmedvetet, självständigt, aktivt och resultatinriktat i varje enskild del av undervisningens teoretiska arbetsmoment. Du redovisar på ett mycket tydligt sätt dina kunskaper och förmågor. Du använder relevanta begrepp och teoretiska sammanhang för att förklara och ge fördjupande beskrivningar av olika frågeställningar i ämnet Hkk. Under en längre tid av utbildningen har du dessutom använt dina kunskaper och förmågor för att fortsätta att utvecklas inom ämnet. Du har förmågan att föra ditt eget och den mindre gruppens arbete framåt när sammanhanget medger detta.
Praktiska moment
Ditt deltagande i undervisningen ger inte tillräckligt med underlag för ett godkänt betyg i ämnet.
Du är i huvudsak aktiv i välkända arbetsuppgifter. Du prövar m.a.o. sällan nya vägar att nå kunskap och utvecklar därför dina förmågor i låg grad.
Ditt deltagande i undervisningen motsvarar relativt väl ett arbete utfört genom för dig i delvis okända konkreta arbetsuppgifter i undervisningen. Du prövar relativt väl nya vägar att nå kunskap och utvecklar därför dina förmågor i en högre grad än tidigare. Duredovisar relativt väl dina kunskaper och förmågor i för dig delvis okända och nya situationer. Du tar dig m.a.o. an "nya" och ovana arbetsuppgifter eller gruppkonstellationer.
Ditt deltagande i undervisningen motsvarar ett regelbundet självständigt och målinriktat arbete med konkreta arbetsuppgifter. Du arbetar lika väl ensam som i mindre arbetsgrupper. Du strävar efter att utveckla dina kunskaper och förmågor i dessa arbetsuppgifter i undervisningen. Du prövar ständigt nya vägar att nå kunskap och utvecklar därför dina förmågor i en del men långt ifrån flera olika situationer.

Konsumtion och ekonomi

Undervisningen utgår från ett resonemang kring individens val som konsument. Den utgår likaså från det mera övergripande samhällsperspektivet där individen är en del av en större helhet,olika sätt att fördela arbetet i hem och familj samt en fördjupning av tidigare kunskaper kring privatekonomi och konsumtion.
F
Du har en alltför låg närvaro samt ett resultat som inte uppfyller ett godkänt betyg. Du har brister i såväl det teoretiska som praktiska arbetet i ämnet.
E
Du redovisar i huvudsak ett godkänt betyg. Du deltar till viss del i undervisningens olika moment.
D
C
Du redovisar relativt väl dina kunskaper och förmågor i ämnet. Du visar din förmåga i olika situationer. Du kan arbeta i olika arbetsformer med såväl teoretiska som praktiska arbetsmoment.
B
A
Du redovisar mycket tydligt för dina kunskaper och förmågor i ämnet. Du visar detta i flera och olika, välkända såväl som nyare situationer i undervisningen. Din förmåga att arbeta självständigt visar sig i alla moment och delar av undervisningen. Du visar detta i såväl teoretiska som praktiska arbetsmoment oberoende av med vem eller vilka du arbetar.
Ditt deltagande i undervisningen är inte tillräckligt för ett godkänt betyg i ämnet.
Ditt deltagande i undervisningen motsvarar i huvudsak det lägst godkända betyget. Du deltar i huvudsak i undervisningens teoriavsnitt i för dig välkända situationer som oftast motsvarar redan beprövade arbetsuppgifter. Du visar i huvudsak dina kunskaper och förmågor i enkla situationer och genom enkla arbetsuppgifter.
Du deltar relativt aktivt och resultatinriktat i de flesta av undervisningens teoretiska arbetsmoment. På olika sätt visar du dina kunskaper och förmågor. Du visar detta regelbundet i för dig redan välkända situationer. Du använder dina teoretiska kunskaper även i för dig mera obeprövade teoretiska arbetsuppgifter. Du använder relativt väl relevanta begrepp och teoretiska sammanhang för att förklara olika frågeställningar i ämnet Hkk.
Du arbetar mycket målmedvetet, självständigt, aktivt och resultatinriktat i varje enskild del av undervisningens teoretiska arbetsmoment. Du redovisar på ett mycket tydligt sätt dina kunskaper och förmågor. Du använder relevanta begrepp och teoretiska sammanhang för att förklara och ge fördjupande beskrivningar av olika frågeställningar i ämnet Hkk. Under en längre tid av utbildningen har du dessutom använt dina kunskaper och förmågor för att fortsätta att utvecklas inom ämnet. Du har förmågan att föra ditt eget och den mindre gruppens arbete framåt när sammanhanget medger detta.

Prov

Vårens undervisning har skapat flera olika möjligheter, för dig som elev, att visa din förmåga att resonera kring hållbar livsstil, näring och kost samt andra teoretiska sammanhang. Sammantaget har du visat dina förmågor enligt nedanstående ifyllda fält.
F
Du har en alltför låg närvaro samt ett resultat som inte uppfyller ett godkänt betyg. Du har brister i såväl det teoretiska som praktiska arbetet i ämnet.
E
Du redovisar i huvudsak ett godkänt betyg. Du deltar till viss del i undervisningens olika moment.
D
C
Du redovisar relativt väl dina kunskaper och förmågor i ämnet. Du visar din förmåga i olika situationer. Du kan arbeta i olika arbetsformer med såväl teoretiska som praktiska arbetsmoment.
B
A
Du redovisar mycket tydligt för dina kunskaper och förmågor i ämnet. Du visar detta i flera och olika, välkända såväl som nyare situationer i undervisningen. Din förmåga att arbeta självständigt visar sig i alla moment och delar av undervisningen. Du visar detta i såväl teoretiska som praktiska arbetsmoment oberoende av med vem eller vilka du arbetar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: