👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen grundsär F-3

Skapad 2019-04-07 09:59 i Björkås särskola Ludvika
Vi lär oss om kroppen och hälsa.
Grundsärskola F – 3 NO (år 1-3) Biologi

Människokroppen - en matris för att visa att du lärt dig om dina sinnen, en del viktiga kroppsdelar och organ i kroppen, hur de fungerar. Du ska också kunna lite om vad hälsa är och hur alla delar tillsammans: motion, sömn, vila, hygien och kost bidrar till god hälsa.

öva mer
.
Jag kan
.
Jag är säker
Kroppsdelar och organ.
  • Bi  1-3
  • NO  1-3
  • NO   3
Jag namnger på ett enkelt vis några kroppsdelar och organ.
Jag namnger och berättar om några olika kroppsdelar och organ samt deras placering i kroppen.
Jag namnger och berättar om flera olika kroppsdelar och organ och kopplar ihop några av dem med vilken funktion de har. Jag berättar även kort om på vilket sätt deras funktion är betydelsefull.
Hälsa
  • NO   3
Jag berättar om något som är viktigt för vår hälsa.
Jag berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa.
Jag berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa och kan motivera varför.
Undersökningar
  • Bi  1-3
  • NO   3
Jag kan med stöd av vuxen genomföra enkla undersökningar.
Jag kan genomföra en enkel undersökning med hjälp av tydliga instruktioner.
Jag kan genomföra enkla undersökningar och jämföra resultatet med andras.
Kropp och hälsa
  • NO  1-3
Jag namnger på ett enkelt vis några sinnen.
Jag namnger och berättar om några olika sinnen och funtion i kroppen.
Jag namnger sinnenaoch berättar vilken funktion de har. Jag berättar även kort om på vilket sätt deras funktion är betydelsefull.