Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter & Tryck

Skapad 2019-04-07 10:25 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Fysik

Syfte:
Att förstå hur krafter och tryck påverkar oss i vardagshändelser.
Mål:
-Vet hur kraft och area påverkar trycket hos fasta föremål.
-Göra beräkningar på tryck på fasta föremål.
-Vad påverkar trycket hos vätskor.
-Veta hur Arkimedes princip fungerar.
-Hur fungerar kommunicerande kärl vad används det till.
-Veta hur mängd och temperatur påverkar trycket på gaser.
-Vad menas med övertryck och undertryck.
-Veta vad som menas med fritt fall och ”krafters tröghet” samt hur de påverkar oss.
-Känna till vad centrifugalkraft och centripetalkraft är samt kunna ge exempel på hur de används. ex: centrifugering i tvättmaskin

F
E
C
A
Använda begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om krafter och tryck och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om krafter och tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om krafter och tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förklara vardagliga händelser
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och tryck och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och tryck och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och tryck och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Laborationer
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: