Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Matris Skriva och filmatisera dikter

Skapad 2019-04-07 10:58 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
En matris för att visa olika nivåer i hur man hanterar texttypen dikter och de fasta regler som kan finnas i olika versmått.
Grundskola 7 – 9 Svenska

En matris för att visa olika nivåer i hur man hanterar texttypen dikter och de fasta regler som kan finnas i olika versmått.

Kvalitet på diktskrivande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Användning av versmått
Du skriver olika typer av dikter. Du ser att stavelser och rim är väsentliga för hur de byggs.
Du skriver olika typer av dikter och håller dig i huvudsak till de regler som finns för versmåtten. Dina dikter innehåller valda ord som ger ett sammanhängande innehåll.
Du skriver alla typer av dikter och visar att du kan hålla dig till reglerna för de olika versmåtten. Dikterna innehåller väl valda ord och påverkar det sammanhållna innehållet.
Du skriver flera dikter av de olika sorterna och visar att du på ett gott sätt använder dig av reglerna för versmåtten för att få fram slagkraftiga kombinationer av både ord och innehåll.
Kombination dikt/ ljud/ rörliga bilder
En eller flera av dina dikter är tonsatt och du har gjort en film av den som visar vad den handlar om.
Du har tonsatt och gjort en film av en eller flera av dina dikter och musiken eller de rörliga bilderna hör väl ihop med vad den handlar om.
Du har valt en eller flera dikter dikt med omsorg och filmat och tonsatt den på ett sätt som gör att filmen känns som en helhet.
Du har valt en eller flera effektiva dikter med omsorg och filmat och tonsatt dem på ett sätt som gör att filmen känns som en träffande och ändamålsenlig helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: