Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 7-9 klimat och världen

Skapad 2019-04-08 12:04 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Livsmiljöer
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och vegetation i olika delar av världen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och vegetation i olika delar av världen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och vegetation i olika delar av världen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: