Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, samtala och redovisa åk 7-9

Skapad 2019-04-08 12:46 i Östra grundskolan Huddinge
Matris för arbete med gemensam bokläsning och boksamtal, med slutuppgift i form av en målad bild (i samarbete med bilden).
Grundskola 7 – 9 Svenska

Följande förmågor bedöms i arbetet med den gemensamma boken samt i slutuppgiften (en film).

E
C
A
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du gör enkla sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed grundläggande läsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed god läsförståelse.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du tolkar tydligt framträdande budskap i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om dessa.
Du tolkar både tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dessa.
Du tolkar både tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dessa.
Koppling till upphovsman samt kulturellt och historiskt sammanhang
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Du för enkla resonemang om boken med kopplingar till upphovsmannen och drar till viss del underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.
Du för utvecklade resonemang om boken med kopplingar till upphovsmannen och drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.
Du för välutvecklade resonemang om boken med kopplingar till upphovsmannen och drar väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.
Samtala och diskutera
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument, på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, på ett sätt som för samtalet framåt.
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument, på ett sätt som för samtalet framåt samt även fördjupar eller breddar det.
Kombinera texttyper och estetiska uttryck
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
I redovisningen kombineras text, bild och ljud så att de olika delarna samspelar på ett huvudsak fungerande sätt för att förstärka och levandegöra bokens budskap.
I redovisningen kombineras text, bild och ljud så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka och levandegöra bokens budskap.
I redovisningen kombineras text, bild och ljud så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka och levandegöra bokens budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: