Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blogginlägg

Skapad 2019-04-11 15:19 i Vårbyskolan Huddinge
Eleverna har skrivit ett svar till ett blogginlägg.
Grundskola 7 – 9

Bedömningsmatris - Blogg

Innehåll

E
C
A
Dina tankegångar framgår
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din blogg innehåller enkla gestaltande beskrivningar om personer, miljöer och händelser.
Din blogg innehåller utvecklade beskrivningar om personer, miljöer och händelser.
Din blogg innehåller välutvecklade beskrivningar om personer, miljöer och händelser.
Du behandlar ämnet för din blogg på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din blogg på ett utvecklat sätt.
Du behandlar ämnet för din blogg på ett välutvecklat och nyanserat sätt.

Struktur och textbindning

E
C
A
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är samman- hängande och har utvecklad textbindning.
Texten är samman- hängande med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en blogg, ex att du använder titel, inledning och avslutning. Bloggen följer en röd tråd.
Texten är välstrukturerad, ex effektiv inledning, tydlig röd tråd och avslutning.
Ett försök till styckeindelning.
Din text är relativt väl styckeindelad.
Konsekvent genomförd styckeindelning och

Språk, stil och normer

E
C
A
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en blogg.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten i bloggen.
Meningsbyggnad fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnad är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både korta och långa meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnad är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både korta och långa meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: