Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1-3

Skapad 2019-04-16 14:36 i Brännkärrsskolan Knivsta
Matris över vad eleven ska ha uppnått innan de lämnar åk3, nedbruten till vad du ska kunna i respektive årskurs.
Grundskola F – 3 Matematik

Här nedan står alla mål som du ska ha uppnått innan du lämnar årskurs 3. Du läser matrisen genom att se vilka rutor som blivit färglagda. Dessa moment har du uppnått. De som inte har någon färg är sådant som du har kvar att arbeta med.

Taluppfattning & tals användning
Algebra
Geometri
Sannolikhet & statistik
Samband, förändringar & tid
Problemlösning
Åk 1
Kunna ramsräkna, framåt och bakåt till 100, räkna med t.ex. fem steg och tio steg och kunna se olika talmönster på tallinjen. (BSM)
Kunna Likhetstecknets betydelse. (BSM)
Kunna använda och förstå vanliga lägesord för att beskriva föremål i rummet t.ex. över, under, höger, vänster mm.
Kunna klockans hel och halvtimmar. Förklara begreppen minut och timme.
Kunna förstå och lösa enkla mattesagor. (BSM)
Kunna ordningstalen 1-10.
Kunna se matematiska likheter inom addition och subtraktion. exempelvis 4+x=7 3+x=7 7-x=4 x-4=3
Kunna namnge, rita och beskriva en cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
Kunna begrepp som dubbelt och hälften, udda och jämnt, fler färre.
Kunna översätta enkla mattesagor till ett matematiskt språk.
Automatisera talkamrater 0-10 i addition och subtraktion. Inklusive 10-kamraterna. (AG1) (BSM)
Känna till sambandet mellan olika geometriska figurer.
Kunna månaderna och årstiderna.
Kunna arbeta med enklare problemlösning talområdet 0-100. (BSM)
Kunna positionssystemet, ental och tiotal och deras värde.
Kunna skriva siffrorna åt rätt håll
Åk 2
Automatisera talkamraterna 0-20 i addition och subtraktion (AG2).
Kunna enkla mönster i talföljd.
Förstå symmetri i t.ex. bilder och i naturen. Hur symmetri kan konstrueras
Ha kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Kunna klockan, kvart i och kvart över och kunna uppskatta tid.
Kunna förklara en matematisk uppgift med hjälp av symboler, bilder och material.
Kunna positionssystemet med ental, tiotal och hundratal. (FAT2)
Kunna enkla mönster t.ex. kunna lägga saker i mönster eller fortsätta ett mönster.
Kunna mäta och uppskatta cm och m.
Kunna läsa av enkla tabeller och diagram.
Kunna använda tecknen <, >.
Kunna arbeta med problemlösning samt mattesagor inom talområdet 0-1000. (BSM) (ALP) (FAT2)
Kunna med huvudräkning genomföra uppgifter med de fyra räknesätten där svaren ligger inom 0-100. (FAT2)
Kunna beräkna omkrets
Kunna konstruera enkla tabeller och diagram utifrån egna undersökningar.
Kunna välja strategier i problemlösning genom en grundläggande förståelse för matematiska begrepp. (FAT2)
Kunna utföra additionsuppgifter med tiotalsövergång inom talområdet 0-100 (FAT2)
Kunna förklara begreppen linje och sträcka.
Kunna använda skriftliga metoder så som uppställningar.
Kunna utföra subtraktionsuppgifter utan tiotalsövergång inom talområdet 0-100.
Förstå och visa enkla bråk.
Kunna se samband mellan multiplikation och division och räkna ut enkla multiplikationer och divisioner.
Kunna talraden och talens grannar området 0-200. (BSM) (FAT2)
Åk 3
Kunna tillämpa rätt räknesätt och kunna genom överslagsräkning bedöma rimligheten i ett svar.
Vara helt säker på likmedstecknets betydelse och användning, inom talmområdet 0-1000, samt öppna utsagor. (BSM) (FAT3)
Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av längd. Kunna enheterna meter, decimeter, centimeter, millimeter.
Kunna hela klockan analogt och kan uppskatta tid. Begreppen dygn, timme, minut, sekund.
Kunna använda fungerande strategier för matematisk problemlösning, (BSM) (ALP) (FAT3)
Kunna genomföra addition samt subtraktions beräkningar med lämplig skriftlig metod inom talområdet 0-1000. (FAT3)
Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av massa. Kunna enheterna kilo, hekto, gram.
Kunna använda matematisk formulering utifrån enkla vardagliga situationer.
Kunna använda lämpliga strategier vid huvudräkning inom addition och subtraktion talområdet 0-200. (FAT3)
Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av volym. Kunna enheterna liter, deciliter, centiliter
Kunna skriva egna och räkna ut andras räknesagor, med siffror och tecken efter bestämda tal och uppgifter. (FAT2)
Kunna multiplikationstabellen 0-10, samt tillhörande division. (BSM) (FAT3).
Kunna namnge och beskriva ett klot, koner, cylindrar och rätblock.
Kunna beskriva de fyra räknesätten och deras samband.
Kunna konstruera utifrån instruktioner enkla geometriska objekt.
Kunna avrunda till närmsta tiotal och har förståelse för tecknet ungefär lika med.
Kunna förklara begreppet area samt jämföra olika areor.
Tallinjen och talets grannar, talmönster, inom talområdet 0-1000 (BSM) (FAT3)
Kunna enkel förstoring och förminskning.
Kunna positionssystemet, ental tiotal sam tusental. (BSM) (FAT3)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: