Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

år 8 Samband och förändring

Skapad 2019-04-23 12:28 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 8
öva mera/utvecklingsförslag
E
C
A
Begrepp
Kunskap om begreppen och samband mellan begreppen.
Visar ej kunskap om grafer. Jag kan öva mera genom att rita och tolka olika proportionaliteter. I matematikboken finns flera exempel. Googla begreppet se filmklipp Mattesajter som ex https://www.kimsmatematik.com/
Jag har grundläggande kunskaper om grafer. Jag visar att en graf är proportionell genom att rita visa med exempel. eller genom att göra korrekta avläsningar.
Du visar goda kunskaper om grafer genom att för varje modell beskriva varför det är en proportionalitet eller ej.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Du visar ej kunskaper om metoder för att läsa av och tolka diagram. Jag kan öva mera genom att rita och tolka olika diagram, koordinatsystem. I matematikboken finns flera exempel. Googla begreppet se filmklipp Mattesajter som ex https://www.kimsmatematik.com/
Du har en i huvudsak fungerande metod för att bestämma vad ex städfirmorna kostar. vilken som är billigast dyrast osv.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi. Hur väl du tolkar resultat och drar slutsatser.
Du visar inte kunskaper om att tolka en graf och beskriva samband med ord eller formler.
Du väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Du ger något korrekt påstående om sambandet Exempelvis mellan kostnad för städning.
Du väljer en fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Du beskriver minst två samband korrekt med ord eller formler
Du väljer en väl fungerande strategi som anpassas till typ av problem. Du beskriver alla samband med ord och korrekta formler
Resonemang
Du ska kunna föra resonemang, dra slutsatser och göra analyser
Du visar ej att du kan föra resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring påståenden kring vegetarianer
Du för ett utvecklat underbyggt resonemang i flera av dina redovisningar.
Du för ett utvecklat underbyggt resonemang genomgående i dina i redovisningar.
Kommunikation
Du ska kunna redovisa tankar och lösningar muntligt och skriftligt med matematiska uttrycksformer
Du visar inte kunskaper för att kunna redogöra för tillvägagångssättet.
Dina redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och går att följa
Dina redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Dina redovisnigar är strukturerade och tydliga med ett korrekt matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: