Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning hitta språket

Skapad 2019-04-24 09:48 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola F Svenska

Vi berättar och beskriver

Ja
Medverkar men behöver fortsatt stöd
Kommentar om fortsatt undervsining för att stödja och utmana
Kan berätta sammanhängande om något han eller hon varit med om
Kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår
Visar intresse för vad andra säger
Kan förstå en enkel instruktion

Vi lyssnar och samtalar

Ja
Medverkar men behöver fortsatt stöd
Kommentar om fortsatt undervsining för att stödja och utmana
Visar intresse för högläsning
Kan delta i samtal om text och bild
Kan återge ett händelseförlopp

Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Ja
Medverkar men behöver fortsatt stöd
Kommentar om fortsatt undervsining för att stödja och utmana
Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler
Visar intresse för bokstäver
Kan namnge bokstäver
Kan skriva sitt eget namn
Har skrivriktningen klar för sig
Kan ange vad det står i vanliga ordbilder

Vi urskiljer ord och språkljud

Ja
Medverkar men behöver fortsatt stöd
Kommentar om fortsatt undervsining för att stödja och utmana
Kan producera rim
Kan dela upp korta meningar i ord
Kan urskilja första språkljudet i ord
Kan dela upp enkla ord i språkljud
Kan koppla samman bokstäver med deras språkljud
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: