Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och organisation (FÖRFÖR02)

Skapad 2019-04-25 11:47 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
E
D
C
B
A
Förklarar företagsekonomiska företeelser och sammanhang med hjälp av teorier och modeller.
Med hjälp av enkla teorier och modeller.
Med hjälp av teorier och modeller. Värderar med enkla omdömen teorierna och modellernas användbarhet.
Med hjälp av komplexa teorier och modeller. Värderar med nyanserade omdömen teorierna och modellernas användbarhet.
Formulerar företagsekonomiska frågeställningar, samlar in information från olika källor och gör en bedömning av informationens trovärdighet. Sammanställer informationen, för resonemang och drar slutsatser.
Behärskar med hjälp från handledare. Formulering av frågeställningar är enkel och görs med viss säkerhet. Den efterföljande analysen är enkel.
Behärskar självständigt. Formulering av frågeställningar görs med viss säkerhet. Den efterföljande analysen är välgrundad.
Behärskar självständigt. Formulering av komplexa frågeställningar görs med säkerhet. Även mer avancerade källor används. Den efterföljande analysen är välgrundad och nyanserad. Sammanställningen sker på ett strukturerat sätt.
Deltar i samtal och ger argument för sina ståndpunkter
Argumenten är enkla.
Argumenten är välgrundade.
Argumenten är välgrundade och nyanserade, och diskuteras ur olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: