Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 19Slöjdmatris år 6 Toråsskolan

Skapad 2019-04-26 14:49 i Toråsskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
l Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Beskriver kunskapskraven i årskurs 4-6. För att förtydliga kunskapskraven är dessa i sin tur indelade i olika förmågor.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetssätt, hantverksmoment
1 A
  • Sl
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet
1C
  • Sl
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt med hjälp av min lärare.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Jag får delvis hjälp av min lärare.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Handhavande av redskap, verktyg och maskiner
1D
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syfte, kvalitets- och miljöaspekter
2A
Eleven ger enkla motiveringar till sina val.
Eleven ger utvecklade motiveringar till sina val.
Eleven ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
2B
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp.
Förmågan att analysera och värdera arbetsårocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
3A
  • Sl
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
4
  • Sl
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ett enkelt resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: