Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt bedömningsstöd Taluppfattning åk 1 (Skolverket) - Muntliga uppgifter HT åk1

Skapad 2019-04-28 15:58 i Nationella styrdokument - Unikum
Baserat på Nationellt Bedömningsstöd i taluppfattning för åk 1-3, utgivet av Skolverket 2018. Bearbetat för användning i Unikum.
Grundskola 1 Matematik

Det är obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i årskurs 1.
Bedömningsstödet i taluppfattning ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Som lärare kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.
(De nivåer som enligt skolverkets materiel ej bedöms har fått markeringen "---".) Kommentarer skrivs i rutan längst ned på sidan.

Taluppfattning HT åk 1 Muntliga uppgifter

Lägre
Mellan
Högre
Talraden: 1. Ramsräkna
Talraden: 2. Räkna uppåt
Talraden: 3. Räkna nedåt
Talraden: 4. Efter
Talraden: 5. Före
6. Antalskonstans
---
7. Subitisera / Uppskatta
8. Namnge tal
9. Fler
9. Färre
10. Uppdelning av tal
11. Hälften
11. Dubbelt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: