Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informativt Tal

Skapad 2019-05-01 23:22 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk

Informativt Tal

E
C
A
Struktur
Din muntliga redogörelse är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Strukturen i din muntliga redogörelse fungerar relativt väl med fungerande inledning, mittdel och avslutning.
Strukturen i din muntliga redogörelse fungerar väl med fungerande inledning, mittdel och avslutning.
Anpassning till syfte, publik och situation
Din muntliga redogörelse har viss anpassning till syfte, publik och situation.
Din muntliga redogörelse har relativt god anpassning till syfte, publik och situation.
Din muntliga redogörelse har god anpassning till syfte, publik och situation.
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den i huvudsak
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den relativt väl
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den väl
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår mycket väl.
Du behandlar ämnet för din muntliga redogörelse på ett enkelt sätt, t.ex. med enkla beskrivningar.
Du behandlar ämnet för din muntliga redogörelse på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för din muntliga redogörelse på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att redogöra för olika perspektiv.
Språk
Du använder ett språk som i huvudsak fungerar för ämnet och publiken.
Du använder ett språk som fungerar relativt väl för ämnet och publiken.
Du använder ett språk som fungerar väl för ämnet och publiken.
Stil
Du använder något retoriskt knep i din presentation.
Du använder flera retoriska knep i din presentation.
Du visar att du bemästrar retoriska knep i din presentation.
Du har viss ögonkontakt med publiken.
Du talar fritt och ledigt och har mycket ögonkontakt med publiken.
Du har konstant närvaro och ögonkontakt med publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: