Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La carta

Skapad 2019-05-02 11:02 i Elinebergsskolan Helsingborg
Bedömning av den skriftliga förmågan: skriva ett brev på spanska
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Innehåll
Innehållet är tunt och viktig information saknas.
Den viktigaste informationen finns med.
Innehållet är mer detaljerat och relativt tydligt.
Din text är mycket innehållsrik och detaljerad.
Språk
Vissa delar av texten är svår att förstå. Din text är svårbegriplig för en person med språket som modersmål: du använder en mycket enkel meningsbyggnad, t.ex. börjar nästan alla meningarna på samma sätt eller så saknas det verb i meningen.
Texten är förståelig. Du formulerar dig enkelt och begripligt. Din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande och delvis utvecklat.
Texten är begriplig. Du kan skriva en längre sammanhängande text där du visar att du kan använda ditt ordförråd och fraser på ett bra sätt.
Texten är tydlig och enkel att förstå. Du kan skriva en längre sammanhängande text med ett rikt ordförråd. Det är variation och flyt i ditt språk.
Grammatik
Du gör grammatiska fel som förstör förståelsen. Du behöver utöka ditt förråd av ord och fraser samt träna på meningsbyggnad genom att tillämpa grammatiska regler för att kunna uttrycka dig i skrift.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen. Du vet att verb och adjektiv ska böjas men det kan ibland bli några felaktigheter.
Du visar stor säkerhet på grammatiska regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: