Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelse utifrån hundbilden

Skapad 2019-05-02 16:37 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Stor bokstav och punkt
har stor bokstav och punkt på några ställen, men glömmer ibland.
med stor bokstav och punkt på rätt ställe och gör bara enstaka fel
med stor bokstav och punkt på rätt ställe
röd tråd/lätt att förstå
en text som i någon bit är svår att förstå
en text som är lätt är förstå
en tydlig berättelse som är mycket lätt att förstå.
följer instruktionen
en text som, efter viss hjälp, passar till instruktionen
en text som passar till instruktionen
// en text som passar instruktionen
delar in texten i stycken
hela texten i ett stycke eller så finns det en liten antydan till styckesindelning
min text delvis indelad i stycken på rätt ställen (vid ny plats, tid, händelse)
min text indelad i stycken på helt rätt ställen (vid ny plats, tid, händelse)
rubrik
det finns en rubrik
en rubrik som passar bra till texten
en rubrik som passar till texten och gör läsaren nyfiken
stavning
med en del stavfel, men det går att förstå
med ett fåtal stavfel som inte stör läsaren
utan stavfel
beskrivningar och wow-ord
någon beskrivning som berättar hur något är eller ser ut Använder sig av vanliga ord.
flera beskrivningar som berättar hur något är eller ser ut och använder flera sinnen Det finns några "wow" ord.
beskrivningar som berättar hur något är eller ser ut och använder flera sinnen, och skriver beskrivningar. (Beskriver utan att säga). Många wow-ord som passar till berättelsen.
meningsbyggnad
enkla sambandsord (och, för att). Meningarna är enkla.
några olika sambandsord (t.ex om, fast, så att, ifall, medan, som, utan) Meningarna varierar något
med varierande sambandsord (t.ex om, fast, så att, ifall, medan, som, utan) på ett korrekt sätt och med varierad meningsbyggnad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: