Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA2b Prov 5 (190424) Bernadotte

Skapad 2019-05-05 11:20 i Bernadottegymnasiet Stockholm Gymnasieskolor
Provmatris i Matematik 2b vid Bernadottegymnasiet
Gymnasieskola 2 Matematik

CENTRALT INNEHÅLL Taluppfattning, aritmetik och algebra Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter, såväl med som utan digitala verktyg.
Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.
Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
Geometri Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.
Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Förmågan RK på E-nivå testas inte på detta prov

E
C
A
Begrepp (B)
Procedur (P)
Problemlösning och modellering (PM)
Resonemang och kommunikation (RK)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: