Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt

Skapad 2019-05-06 10:16 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska

E
C
A
Finns det någon röd tråd i texten? Dvs. är texten sammanhängande och begriplig?
Texten är till viss del sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och begriplig.
Hur används information från andra källor? Dvs. Hur används referenser?
I texten används flera olika källor och referenserna är till viss del korrekta.
I uppgiften används flera olika källor. Referenser används på ett korrekt sätt.
Hur följs skriftspråkets normer för språkriktighet?
Språket fungerar i sitt sammanhang och gör texten begriplig.
Språket är till största delen korrekt.
Språket är korrekt och tydligt.
På vilket sätt framgår förståelsen för samhällets idéströmningar?
Information om författaren och romanen presenteras och de rådande idéströmningarna framgår.
Information om författaren och romanen presenteras. Författarens liv kopplas till viss del de rådande idéströmningarna. Egna reflektioner visar förståelsen för bokens relevans i nutid.
Information om författaren och romanen presenteras. Författarens liv kopplas tydligt till de rådande idéströmningarna. Egna reflektioner visar på god förståelse för bokens relevans i nutid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: